Perníkovo akvárium
Login:
Heslo:
Registrujte se.

Všechny ankety

FAQ: Snížení tvrdosti vody a pH

Jako asi snad každý jsem měl zpočátku problém s tvrdostí vody, která je v podstatě příčinou všeho špatného v rostlinném akváriu. Jak na ni a jak ji dostat do rozumných mezí popisuji v tomto článku.
Rozlišujeme několik typů tvrdostí. Jedná se o celkovou tvrdost vody a o uhličitanovou tvrdost vody. V akvaristice nás zajímá zejména uhličitanová tvrdost vody. Cílem je pokud možno dostat uhličitanovou tvrdost na hodnoty kolem 5. Pokud používáme vodu z vodovodu, pak bývá zpravidla kolem 15 a někdy i vyšší.
Uhličitanová tvrdost vody udává i tzv. pufrační schopnost vody a zásadně omezuje i pH vody. Čím vyšší tvrdost, tím vyšší pufrace a tím vyšší pH. Jak jsem psal již v jiném příspvěku rostliny nám neporostou, pokud je pH vyšší jak 7. Optimální je tedy dostat pH na hodnoty kolem 6,6-6,8.

Jaké máme možnosti snížení tvrdosti vody:
Způsob
Popis
Vhodné
Změkčovadla
Používají se např. u praček nebo myček nádobí. Fungují na principu rozpouštění fosfátů. Vzhledem k tomu, že fosfáty podporují růst řas je to naprosto nevhodné pro akvaristické účely. Navíc tyto změkčovadla mohou mít naprosto neblahý vliv na celou osádku akvária.
NE!
Dešťová voda
Pokud máte možnost chytat čistou dešťovou vodu, pak je to naprosto nejlepší způsob snížení uhličitanové tvrdosti vody. Tento způsob je velmi šetrný k celé osádce akvária. Do akvária ji přidáváme ředěnou normální vodou z vodovodu. Dešťová voda má v podstatě nulovou tvrdost, což taky není dobře.
ANO
Rostliny
Ke změkčení vody se dají použít i některé rostliny, které z akvária vyžírají vápník a tím snižují trvdost vody. K těmto rosltinám patří např. vodní mor (egeria densa). Byla používána i v našich rybnících u vodních náhonů. Tyto rostliny jakmile dostanou tvrdost na nízkou mez, tak mi uhynuly - asi neměly už živiny. Způsob je to velmi šetrný, ale trošku zdlouhavější. V době, kdy snižujeme tvrdost se ale nedaří ostatním rostlinám.
ANO

Současně se snižováním tvrdosti vody dochází i ke snižování pH. pH můžeme snižovat i bez snižování tvrdosti. Tyto metody jsou však už náročnější. Jaké máme možnosti:
Způsob
Popis
Vhodné
Okyselovadla
Použít se dají pouze v případě, že máme nízkou tvrdost vody. Souvicí to s tzv. pufrační schopností vody. Pokud je voda tvrdá, pak se pH po okyselení běhm pár hodin vrátí k původním hodnotám. Proto tato investice je více než spekulativní. Na trhu je dost přípravů, které jsou šetrné k osádce (např. Acidon fy Rataj).
NE
CO2
Dávkováním CO2 snižujeme pH, ale zároveň poskytujeme rostlinám kvalitní hnojení. Rosltiny nemohou bez CO2 fungovat a přitom bývá v akváriích většinou jeho nedostatek. CO2 se dá aplikovat různými způsoby jako je z kvasnic, bombiček nebo bomby. Aplikace CO2 je dobrá jen v případě, že dávkujete i vhodné hnojiva.
ANO
Rostliny
I za pomocí rostlin se dá snižovat pH. Vhodný je např. jávský mech. Tato metoda je velmi levná, ale výsledek není zaručen. Navíc je velmi velmi zdlouhavý.
NE

Snižování tvrdosti a snižování pH jdou ruka v ruce. Snížením tvrdosti se i snižuje pH. Při laborování musíte proto neustále měřit hodnoty zejména pH, abyste se nedostali do hodnot, které budou už pro ryby a rostliny nesnesitelné. Rozhodně byste se neměli dostat s tvrdostí pod 2.

Hodně úspěchů.

Zpět na FAQ
(c) Pernica IT Solutions 2004 Optimalizováno pro Mozilla 1.6, rozlišení 1024x768. Seznam