Perníkovo akvárium
Login:
Heslo:
Registrujte se.

Všechny ankety

Články: Omezení růstu řas v akváriu

Pokusy s rostlinnými akvárii vedou k závěru, že růst řas (zelené, červeně a cyanobakterie) je potlačen tam, kde dostupnost fosfátu je limitujícím faktorem růstu rostlin.

Věří se, že pokud je v akváriu lehký nadbytek světla, CO2, dusíku (N), draslíku (K), všech mikroprvků a stopových prvku vzhledem k fosfátům dostupných pro růst rostlin, pak určitě vyšší rostliny jsou schopny překonat řasy a cyanobakterii ve spotřebě fosfátu obsažených ve vodním sloupci a tak jim odebrat základní živinu.

Dvě případové studie dokazují pravdivost této hypotézy.


Autoři

Paul L. Sears, Ottawa, Canada, psears-at-emr.ca

Kevin C. Conlin, Montreal, Canada, kcconlin-at-cae.ca

Překlad: Jan Pernica, Šlapanice, Česká republika akva.pernica.cz

Březen 1996

Originál článku: http://www.thekrib.com/Plants/Fertilizer/sears-conlin.html

Bez písemného souhlasu autoru a překladatele nesmí být tento dokument dokument dále šířen pro komerční účely. (c) 1996, 2004

Obsah

Obsah.

Shrnutí

Úvod.

Případová studie 1.

Případová studie 2.

Diskuze.

Závěr

Doporučení

Poděkování

Reference.

Dodatek – Recept na hnojivo (Poor Man's Dupla Drops - PMDD)

Shrnutí

Pokusy s rostlinnými akvárii vedou k závěru, že růst řas (zelené, červeně a cyanobakterie) je potlačen tam, kde dostupnost fosfátu je limitujícím faktorem růstu rostlin.

Věří se, že pokud je v akváriu lehký nadbytek světla, CO2, dusíku (N), draslíku (K), všech mikroprvků a stopových prvku vzhledem k fosfátům dostupných pro růst rostlin, pak určitě vyšší rostliny jsou schopny překonat řasy a cyanobakterii ve spotřebě fosfátu obsažených ve vodním sloupci a tak jim odebrat základní živinu.

Dvě případové studie dokazují pravdivost této hypotézy.

Úvod

Jen málo věcí znepokojuje akvaristy zabývajících se rostlinnými akvárii tak jako řasy. Po investování nemalého jmění do osvětlení, přídavků do dna, tekutých hnojiv a CO2 kompletu ve snaze dosáhnout dobrého růstu rostlin, bývá akvarista často odměněn nepěkným kobercem řas. Nevzhledné a tvrdošíjně odolávající, řasy ničí krásu akvária. řasy omezují růst rostlin, když s nimi soutěží o živiny a světlo.

V zoufalství zkouší akvaristi různé formy omezení růstu řas, což zahrnuje algicidy, bělidla, antibiotika (proti cyanobakterii), fyzické odstraňování a mix ryb požírajících řasy a invertebrates. Zkouší redukovat krmení ryb, omezit dobu svícení a rozmanité kombinace hnojiv a jejich množství. To vše metodou pokusu a omylu do doby, kdy je dosaženo nelehkého smíru. Akvarista během hledání řešení problému zjišťuje, že nemá úplné informace k tomu, které parametry nádrže musí upravit, aby se zbavil řasy, ale aby mu rostliny rostly.

Je to neuvěřitelné, kolik je důležitých faktorů, mezi než patří síla osvětlení, doba a spektrum; koncentrace mikroprvků, makroprvků a stopových prvku; počet ryb; druhy rostlin a řas a jejich množství; chemismus vody a její teplota. Informace, které máme se zdají mnohdy rozporuplné; v [1] se uvádí, že nadměrný růst cyanobakterie je dán vysokým obsahem dusičnanu a dusitanu, ale na druhé straně ji často vidíme v akváriích s dobrou filtrací s naprosto neměřitelným obsahem dusičnanů a dusitanu.

Názor bohatých akvaristu sleduje individuální přístup k celému systému [2], kombinace tekutého hnojiva, tablet, úpravy vodovodní vody, přídavků do dna a výhřevu dna. Nádherná akvária jsou rutinně provozována tímto způsobem, ale součásti jsou drahé a nejsou dodávány jako balík (ale viz [3]), navíc je velmi málo zřetelný vztah mezi rostlinami a rasami (nebo jak má být systém vyladěn k dosažení nejlepších výsledku).

Tak jako mnoho ostatních, autoři vyzkoušeli typické konfigurace akvárií a všemožné komerční hnojiva a přídavky do dna. Frustrováni svojí neschopností dosáhnout výsledku a dokonce po porovnávání s obrázky v literatuře, začali systematicky přidávat specifické živiny do svých akvárií a zaznamenávat své pozorování.

Ačkoliv zničení řasy nebylo prvotním záměrem pokusu, tak zaznamenali, že pokud přidávají denně stopové prvky, mikroprvky, makroprvky draslík (K), dusík (N), ale fosfor (P), tak nejenomže začaly rostliny růst extremně dobře, ale všechny druhy řas začaly rychle odumírat.

Prezentujeme zde případové studie autoru. Studie následuje diskuze nad výsledky, ve kterých se berou v potaz mnohé hypotézy. Tyto hypotézy lze vyzkoušet a lze věřit, že další nadšenci provedou podobné studie bud na podporu nebo proti zmíněným hypotézám.

Případová studie 1

Vstupní podmínky v 11/1993: 500L akvárium s půdním a vnitrními filtry; 240W zářivkového osvětlení, 12 hodin denně; 15W UV sterilizátor; 8cm 2mm štěrku s pár lávovými kameny; bez CO2; žádné hnojení; okolo 40 3-12cm ryb; teplota vody 27C, pH 7.5, GH 100ppm, NO3 50ppm, 25% výměny vody každý týden; osázeno zejména s Hygrophila polysperma a Vallisneria gigantea, pár echinodorů, kryptokoryn, apod. Akvárium bylo koupeno z druhé ruky jako komplet a než je koupil Colin, tak bylo provozováno alespoň 6 měsíců. Asi za 1 měsíc po přestěhování narostl hustý koberec zelené řasy na dne. Růst rostlin byl minimální, dokonce H. polysperma, která mela malé 3cm listy a nerozrůstala se.

Změna: do dna bylo přidáno 20 tablet Terrapuru a při výměně vody bylo přidáváno hnojivo Sera. Byla vysázena Hydrocotyle leucocephala.

Výsledek: Růst H. polysperma, H. difformis a V. gigantea se zlepšil, ale na pozadí začaly růst dlouhé vlákna zelené vláknité řasy. Echinodorus a Cryptocoryny vykazovaly minimální Růst. H. leucocephala rychle degenerovala, posledních pár zbytku zůstalo u dna. Černá štětičková rasa začala růst na listech Anubias barteri var. nana a podél okrajů na listech V. gigantea. Po pár měsících cyanobacteria pokryla dno a některé rostliny.

Změna: Erythromycin sulfate byl přidáván přibližně 3.2mg/L.

Výsledek: cyanobakteria po pár týdnech zmizela, ale náhodně se vracela.

Změna: zmenšení dárek krmení (zvláště mražených patentek) a zavedení CO2 z kvasnic.

Výsledek: cyanobakteria zůstává. NO3 je neměřitelné. Růst rostlin je znatelně rychlejší. V závislosti na síle kvasnicového roztoku kolísá pH mezi 6.8 a 7.5.

Změna: přestal přidávat hnojivo Sera v domnění, že přispívá k růstu cyanobakterie. Bylo nahrazeno komerční směsí stopových prvku obsahující železo (zpočátku 1/8 čajové lžičky denně, brzy navýšeno na 1/4).

Výsledek: NO3 vzrostlo na 20ppm. Zelená rasa začala nahrazovat cyanobakterii na rostlinách a Štěrku. Test železa ukazuje koncentraci pod 1. stupen (0.25ppm). Růst rostlin akceleroval, ale listy H. polyspermy jsou pokroucené a spodní listy opadávají. Autor předpokládal nedostatek draslíku (K) [4].

Změna: denně přidáváno 1/4 čajové lžičky K2SO4.

Výsledek: brzy nato je NO3 neměřitelné, což vedlo autora k závěru, že dusík (N) nyní chybí rostlinám k růstu.

Změna: KNO3 se připojilo k seznamu hnojiv, které se přidávají Denně. Pro zjednodušení dávkování bylo vše smícháno a rozpuštěno. Směs byla upravena tak, aby NO3 bylo kolem 10ppm, když bylo přidáváno dost hnojiva (okolo 12ml) a aby úroveň železa byla odhadem na 0.1ppm.

Výsledek: v této fázi byl růst H. polysperma, H. difformis a V. gigantea ohromný a tyto rostliny vyžadovaly týdne zastřihovat. Někdy touto dobou byl vysázen duckweed a pokryl dno. Kryptokoryny a echinodorus každých pár dnu vyrazily nové listy a začaly vyhánět šlahouny. řasy všech řas rychle ustoupily na těžce pozorovatelné kousky. Bylo divné, že Echinodorus navzdory hnojení byl světlý. To bylo patrně důsledkem nedostatku hořčíku.

Změna: horká sul byla zařazena do hnojiva.

Výsledek: během pár dní nové listy echinodoru mely normální barvu.

Změna: CO2 z kvasnic bylo nahrazeno plynulým přívodem z tlakové lahve pres jehlový ventil.

Výsledek: byly redukovány výkyvy pH na 6.8-7.0. A taky více času pro autora.

Změna: po několika měsících, během kterých byl růst rostlin excelentní a rasa byla nepatrná, tak byly aplikovány 4 tablety "Vigoro Super Triple Phosphate 0-48-0" (více méně Ca(H2PO4)2) jako experiment (cca 0.1ppm fosfátu).

Výsledek: další den se na skle objevila zelená tečková rasa a na echinodoru, po dvou dnech byla cyanobakteria na dalších rostlinách a kořenu. Duckweed brzy potřeboval denní odstraňování. NO3 byly několik dnu neměřitelné, ale vrátily se k 10ppm o týden později. 2 týdny od začátku experimentu začala cyanobacteria a zelená tečková rasa ustupovat a růst duckweed se vrátil k normálu.

Současný stav: růst rostlin je skvělý. Stopy řasy jsou patrné, zejména zelené tečkové řasy.

Případová studie 2

Vstupní podmínky: kveten 1994: 160l, 12cm 3mm štěrku s 1.7kg terralitu vespod (3cm). Kanistrový filtr s uhlím, 80W studeně bílé zářivky, CO2 hnojení, málo ryb - 6 teter ohnivých. Tvrdost vody cca 120ppm CaCO3 ekvivalentní, pH ~7.0, teplota 25C, výměna 25% vody každých pár dní. Rostliny rostou pomalu a hnědá rasa se zdá být formou cyanobakterie (rychle roste v plátech a lehce se odstraňuje) a roste na rostlinách a dne. Pokusy omezit rasu častou výměnou vody a mechanickým odstraňováním byly neefektivní. Výměna vody byla doprovázena rozhrabáním horního centimetru dna.

Změna: bylo použito draslíkovo/železité hnojilo (0.9ppm K a 0.06ppm Fe3) během výměny vody. Počet ryb byl navýšen na 23 teter ohnivých a 6 otocinclusu. Studené zářivky byly nahrazeny za levné zářivky pro rostliny.

Výsledek: žádná změna.

Změna: zastaveno hnojení s K/Fe hnojivem a byly použity rostlinné tablety (10-14-8), které byly v malých kouscích dány blízko Kořenu.. Celkem během pár týdnu bylo přidáno 35g tablet.

Výsledek: nějaké zlepšení v růstu zaznamenáno. Rozmnožila se jednobuněčná zelená rasa a snížila viditelnost na 25cm. Ani častá výměna vody nemela valný efekt.

Změna: bylo nasazeno hnojivo Fritz Super Clarifier (aktivní složky nejsou známy)

Výsledek: jednobuněčná rasa se začala chytat do filtru. Protože byly znovu očekávány problémy s rasou, kdyby nebyly provedeny žádné změny, tak byla provedena ihned další Změna..

Změna: přidání stopových prvku (domácí formule na Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo a EDTA) s K2SSO4 při výměnách vody. Dávkování bylo spočítáno tak, aby ve vodě bylo 0.1ppm železa a 1ppm draslíku (K) ve vyměněné Vodě.. Uhlí bylo odstraněno z filtru.

Výsledek: růst rostlin se zlepšil, ale objevila se cyanobakteria a začala se šířit. NO3 bylo Neměřitelné..

Změna: započato přidávání KNO3 v dávce 1-2ppm, zpočátku každých 5 dnu a pak denně, když autor [Sears] zjistil, že v těchto koncentracích je to neškodné. K2SO4, předtím přidáváno při výměně vody, přidáváno denně s KNO3 v dávce cca 1 - 2ppm draslíku (K). Komerční směs stopových prvku (složení v dodatku A) nahradil doma dělanou Směs. MgSO4 brzy přišlo na radu v koncentraci Mg něco okolo 0.25ppm.

Výsledek: podstatně lepší růst rostlin, ale fleky cyanobakterie dál rostly na rostlinách a dnu. Zelená vláknitá rasa se objevila na hodně osvětlených částech rostlin. Bylo zjištěno, že NO3, které je přidáváno, tak je za den až dva Neměřitelné..é

Změna: bylo přidáno více rostlin. Bylo také vytrhnuto několik rostlin spolu se zbytky hnojících tablet.

Výsledek: nárůst zelené řasy a cyanobakterie.

Změna: při výměně vody není už rozhrabáváno dno. Protože dno evidentně obsahovalo fosfáty ve formě nerozpuštěných hnojících tablet, tak bylo usouzeno, že bude lepší do dna nehrabat. Při výměně vody byla voda nalívána opatrně.

Výsledek: všechny typy řas rychle ustoupily. Už se vůbec neobjevily na listech rychle rostoucích řas a postupně odumíraly a opadávaly ze starších listu pomalu rostoucích rostlin.

Změna: byla redukována tvrdost vody na ekvivalent 60ppm CaCO3. Výsledkem bylo pH cca 6.7 a dočasné navýšení koncentrace železa z 0.2ppm na 2ppm

Výsledek: všechny kryptokoryny ztratily nějaké listy. Rasa stále ustupovala.

Současný stav: všechny rostliny rostou dobře včetně kryptokoryn, které ztratily své listy. Stonkové rostliny je nutné týdne protrhávat a plovoucí rostliny se musí redukovat každých pár dnu. Z řas zůstaly jen malé zbytky cyanobakterie na dne a trochu zelené řasy na hodně osvětlených listech Vallisneria gigantea, Cryptocoryne balansae a Bacopa caroliniana. Rozhrabávání dna (během přesazování odřezku) vedla k malým výskytům řasy (zelená rasa jestliže koncentrace NO3 přesáhne několik ppm, jinak cyanobakteria). Malé kousky řas (většinou odumírající) jsou ještě viditelné na některých starších listech Anubias barteri var. nana. Výměna vody byla redukována na 25% každé 2 týdny.

Diskuze

Pozorování v případových studiích potvrzují následující hypotézu: Pokud je v akváriu lehký nadbytek světla, CO2, dusíku (N), draslíku (K), všech mikroprvků a stopových prvku vzhledem k fosfátům dostupných pro růst rostlin, pak určité vyšší rostliny jsou schopny překonat řasy a cyanobakterii ve spotřebě fosfátu obsažených ve vodním sloupci a tak jim odebrat základní živinu.

Neví se přesně proč jsou vyšší rostliny úspěšnější v boji o fosfáty než řasy. Možná jim jejich kořeny poskytují nějakou výhodu nebo proste potřebují k přežití míň fosfátu než řasy. Ani se neví, které z mnoha rostlin v testovaných akváriích jsou odpovědné za vyčerpání fosfátu, když nejpravděpodobněji je to duckweed a stonkové rostliny s kořeny (zejména Hygrophily). Testovaná akvária jasně dokázala, že fosfáty jsou hlavním faktorem pro růst rostlin a řas; víme, že je to jediná živina, která byla přidávána pouze ve formě krmení pro ryby a po explicitním přidání začala ihned exploze růstu řas a duckweed. Pokud dobře rostou rostliny, pak lehce předčí řasy v boji o dostupný fosfor ve vodním sloupci. Snad existuje nějaká kniha neznámá autorům, která tento jev objasňuje. Jestliže ne, pak bude snadné provést řízené pokusy s citlivým testem na fosfáty a s pár akvárii s rasou s jedním nebo dvěma druhy rostlin a s živinami. Experiment, který ukazuje, že duckweed přežívá i s koncentrací fosfátu Xppm, ale zelené řasy a cyanobakterie potřebují více než X by dostatečně silně podpořilo hypotézu.

Důsledkem je, že pokud vyšší rostliny vzhledem k nedostatku ostatních živin nespotřebují všechny fosfáty, tak řasy přežívají. Zdá se, že typ řasy závisí na dostupnosti dalších živin. Testovaná akvária ukázala, že pokud bylo NO3 neměřitelné, pak převládala cyanobakterie. Předpokládá se, že cyanobacteria umí spotřebovat atmosférický dusík rozpuštěný ve Vodě. Pokud jsou nitráty dostupné, pak převažuje zelená rasa. V 500L nádrži byla také červená rasa před zavedením CO2. Protože jiní pozorovali, že v nádržích CO2 hnojením je relativně málo červené řasy [5], tak to vedlo ke spekulacím, že alespoň některé červené řasy umí spotřebovat CO2 s převahou tam, kde je ve formě tvrdé vody a vysokého pH. Následující odstavec shrnuje zřejmý vztah mezi živinami, rostlinami a rasami:

Jestliže je v akváriu limitované množství P, pak vyšší rostliny překonají všechny řasy v boji o P a rasa zmizí. Jestliže ne a dusík ve formě nitrátu a amoniaku chybí, pak se daří cyanobakterii, jinak jsou to zelené řasy. Červená rasa vítězí nad zelenou rasou, jestliže většina uhlíku je ve formě bikarbonátu (vysoká uhličitanová tvrdost).

Faktory určující, který typ řasy převažuje v dané situaci byly samozřejmě velmi zjednodušeny. V [5], například, pokud koncentrace nitrátu překročí 30ppm, pak to podporuje růst zelené řasy ale ne cyanobakterie, ačkoliv by jeden cekal, že cyanobakteria převáží při vysokých úrovních nitrátu.

Mezi akvaristy se traduje, že rybí potrava (zpravidla strávená rybami) je zdrojem všech makroprvků pro rostliny. Pokud se to aplikuje, pak K a N jsou faktory omezující růst rostlin (tzn. že v potravě je nedostatek K a N vzhledem k množství P, alespoň v potravě, kterou použili autoři). Proto se musí přidávat K a N, jinak volný fosfor bude podporovat růst řas (to je v protikladu s převažujícím názorem akvaristu, že jednou cestou k omezení řas je omezení hnojení; ale právě naopak je potřeba více živin). Jinou možností je omezit krmení tak, aby množství nepoužitého P a růst řas byly tolerovatelné (další obecná rada), ale vede k jen slabému růstu rostlin vzhledem k malému množství živin, nebo použít odstraňovače fosfátu.

Některé druhy rostlin v 500l akváriu rostly, v porovnání se stejnými rostlinami v 160l akváriu, velmi pomalu (zvláště Echinodory). 160l nádrž měla obohacené dno bez záměrné cirkulace vody, ale 500l nádrž měla relativně inertní substrát s půdním filtrem.

Je vysoce nepravděpodobné, že by se všechny rostliny stejně adaptovaly na extrakci fosfátů přímo z vodního sloupce a navíc se jeví, že rychle rostoucí rostliny v 500l nádrži obírají ostatní rostliny o jejich živiny (díky půdnímu filtru), které jsou rovnoměrně rozloženy po celé nádrži. Proto na zkoušku dáme ke kořenům tablety s pomalu uvolňujícím se fosforem a uvidí se zda to zlepší růst rostlin. Oba autoři souhlasí, že dno v 160l nádrži (pevné hnojivo pod substrátem) dává lepší výsledky, pravděpodobně díky tomu, že je fosfor rovnoměrně rozdistribuován mezi všechny rostliny aniž by pronikl do vodního sloupce, kde by byl dostupný řasám.

Závěr

Navzdory chybějícímu dozoru u různých experimentů a možnosti autorů přímo měřit fosfor v akváriích je zde přesvědčivá podpora hypotézy, že všechny druhy řas (včetně cyanobakterie) mohou být efektivně kontrolovány v rostlinných akváriích při zabezpečení toho, že fosfor je faktor limitující jejich růst. Ve dvou akváriích s různými objemy, substrátem, světlem, rostlinami, řasami a populací ryb bylo dosaženo kontroly nad řasami pomocí CO2, mikroprvky, dusíku (N), draslíku (K) a stopovým prvkům. Navzdory vysokému obsahu řas na začátku jsou tyto nádrže téměř bez řasy a zůstaly tak po několik měsíců. Navíc v 500l nádrži bylo ukázáno, že po přidání fosfátů do vody téměř ihned nastoupí zelená řasa a cyanobakteria. Bylo také ukázáno ve 160l nádrži, že rozhrabávání dna s fosfáty vede k růstu řas jestliže jsou v akváriu nitridy (zelená řasa) a jinak cyanobakterie. Je velmi důležité, že v obou nádržích velmi dobře rostou rostliny a omezení růstu řas jde na účet rostlin.

Doporučení

Rostliny nemohou růst bez fosfátů. Na druhé straně, aby bylo možné udržet akvárium relativně bez řasy, tak se obsah fosfátů ve vodním sloupci minimalizovat. Následující doporučení sledují tento cíl:

(a) měl by být udržován lehký nadbytek světla, CO2, K, N, mikroprvků a stopových prvků, aby rostliny mohly využít všechny dostupné fosfáty. Autoři doporučují následující:

  • 20-60 lumenů/l (něco kolem 0,5-1W/l), 12 hodin/den
  • 10-15ppm CO2
  • 3-5ppm NO3
  • 0,1ppm Fe
  • 6,5-7 pH

Ačkoliv na trhu nejsou levné tesy na stopové prvky, mikroprvky, nebo K, tak tyto složky jsou dávkovány jako nějaké procento měřitelných živin. Auto došli k uspokojivým výsledkům s relativními koncentracemi, které duplikují koncentrace v Tropica Master Grow fertilizer [6]. Pro ty, kteří chtějí namíchat svoje vlastní hnojivo je dán návod v dodatku. Na trhu jsou dostupné různé druhy hnojiv, ale může být nutné zakoupit jich více, abychom zajistili všechny potřebné prvky. Denní dávkování je vysoce doporučováno, protože jinak by mohlo dojít dočasnému vyčerpání živin a mohlo by dojít k rozšíření řasy.

Jako obecný přístup k optimalizaci růstu rostlin a redukci řas je doporučena následující procedura:

  1. Nastavit úroveň světla a CO2
  2. Každý den přidávat železo obsahující směs stopových prvků (přednostně tu, která obsahuje již Mg), tak abychom dosáhli požadované úrovně železa. Pro směsi bez Mg, přidávat také hořkou sůl (MgSO4x7H2O) v poměru 1,5-5ppm k 1ppm Fe.
  3. Po týdnu nepo později až dosáhnete požadované úrovně železa zkontrolujte obsah nitridů. Jestliže nitridy jsou pod 2ppm, pak pokračujte dalším krokem. Jinak přidejte dostatek K2SO4 do nádrže tak, aby úroveň nitridů klesla pokud možno na 0 a držela se tam (jestliže nitridy nechtějí klesnou, pak něco jiného než K omezuje růst rostlin a chce to potom trochu detektivní práci to najít). Mimochodem, měření nitridů je užitečné pro obecné ladění, jestliže složka X způsobí, že nitridy klesnou, pak je nedostatek X v akváriu.
  4. Přidejte dostatek KNO3 každý den, tak aby jste dostali koncentraci 3-5ppm (Colin dokonce dosáhl uspokojivých výsledků s 10ppm).

Jakmile zjistíme správný poměr, tak už můžeme namíchat tekuté hnojivo. Nedoporučuje se používat hnojivo v práškové podobě, protože se jednotlivé složky rády oddělují a směs pak není rovnoměrná.

Tento postup zaručuje, že vždy bude lehký nadbytek dusíku. Některé pozemské rostliny nebudou kvést, jestliže nemají dostatek dusíku a to může být důvod proč také nekvetou akvarijní rostliny. To by také mohl být zajímavý experiment udělat hnojivo tak, aby rostliny také kvetly.

Je zde také možnost, že by některé stopové prvky dosáhly svojí hranice toxické pro ryby a rostliny. Tomu mělo být zabráněno výměnou Ľ vody každých 14 dnů.

(b) Pěstujte rychle rostoucí rostliny, které mohou živiny rychle z vodního sloupce spotřebovat. Tyto rostliny rychle odstraní fosfáty z vody a znepřístupní je řasám. Plovoucí rostliny (Lemna minor, Limnobium laevigatum) a stonkové rostliny, které pouští kořeny v internodiích (hygrophily) jsou pro tento účel nejvhodnější.

(c) obohacené substráty jsou patrně nejlepším způsobem jak rostlinám poskytnout fosfáty a zabránit jeho šíření do vody. Hnojiva do dna jako je Pond Tabs by měly být zastrčeny hluboko do dna, kde jejich živiny jsou dostupné jen kořenům. Cirkulace vody v substrátu by měla být minimalizována, aby se zabránilo rozšíření fosfátů do vodního sloupce. Vyhněte se prohrabávání dna. Úplná eliminace cirkulace však také není vhodná, protože živiny přidávané do vody se také nějak musí dostat ke kořenům.

(d) Vždy bude v akváriu nějaká zbytková řasa, protože nikdy nebude voda bez fosfátů. Množství zbytkové řasy bude malé, ale i tak je dobré zvolit některé ryby žeroucí řasy (Otocinclus sp., Farlowella sp., Ancistrus sp., Crossocheilus siamensis) a také (Caridina japonica shrimp and some snails), které sežerou řasu zejména na počátku po založení nádrže nebo pro případ, že dávkování hnojiva není nejvhodnější.

(e) Nepoužívejte změkčovače vody na bázi fosforu pro snižování pH. Tyto změkčovače vedou k úrovním fosfátů okolo 100ppm, což pouze probudí řasy k nebývalému růstu.

(f) Algicidy nejsou doporučovány, protože škodí rostlinám a nejsou také nejvhodnější pro ryby [7][8].

(g) Různé:

Vodovodní voda není doporučována jako zdroj stopových prvků, protože tam může chybět jeden nebo více prvků a rostliny vyčerpají prvky dříve než mohou být doplněny.

Měli bychom se vyhnout také některým přípravkům pro úpravu vody (Aquasafe, NovAqua), protože vyvazují kovy, které potřebují právě rostliny. Mohou také obsahovat některá změkčovadla na bázi fosfátů. Jednoduché dechlorizanty jako je Amquel jsou lepší volbou pro úpravu vody během její výměny.

Filtrace aktivním uhlím může odstranit některé důležité stopové prvky z vody. Pokud děláme pravidelnou výměnu vody a máme dobře rostoucí rostliny, pak bychom se měli této filtrace vyvarovat.

(h) Jako obecné pravidlo by mělo být vyhnout se přidávání hnojiv, přípravků na úpravu vody nebo jiných produktů do akvária, pokud neobsahují přesný výčet prvků a jejich koncentrací. Jinak není způsobu jak určit, jaký budou mít vliv na akvárium a jeho obyvatele.

Poděkování

Autoři děkují Edu Tomlinsonovi za provedení různých pokusů na svých nádržích. Růzí účastníciv Aquatic Plants internet mailing list (je jich příliš mnoho pro vyjmenování) přispěli užitečnými pozorováními a postřehy. A v neposlední řadě úsilí za revizi Daveu Huebertovi a Karen Randálů.

Reference

[1] Baensch, H. and Riehl, R. Aquarium Atlas, Tetra Press, 1987.

[2] Horst, K., and Kipper, H. The Optimum Aquarium, AD aquadocumenta Verlag GmbH, 1986.

[3] Booth, George "[F][plant] CARBON as a SUBSTRATE", rec.aquaria newsgroup, 8 Aug. 1994 (also available on the Web).

[4] Frank, Neil "Nutrient Deficiency Symptoms"

[5] Baensch, H. and Riehl, R. Aquarium Atlas Volume 2, Tetra Press, 1993.

[6] Christensen, Claus "Re: Tropica Fertilizer", Aquatic Plants Digest V1 #165, 5 July 1995.

[7] Frank, Neil "Chemicals to Control Algae - The Use of Simazine", The Aquatic Gardener, Vol. 4 no. 6, 1991 (also available on the web).

[8] Gargas, Joe "Chemical Treatment of Ectoparasites Afflicting Fish Part I", Freshwater and Marine Aquarium, Oct. 1993.

Dodatek – Recept na hnojivo (Poor Man's Dupla Drops - PMDD)

1 Polévkévá lžíce (~9g) Stopové prvky v chelátové formě (7% Fe, 1.3% B, 2% Mn, 0.06% Mo, 0.4% Zn, 0.1% Cu, EDTA, DTPA)

2 Čajové lžíce (~14g) K2SO4

1 Čajové lžíce (~6g) KNO3

2.5 Polévkové lžíce (~33g) MgSO4.7H2O (hořká sůl)

300mL destilovaná voda

0.5mL 9M HCl (volitelně)

(vše lze zakoupit v obchodech pro zahrádkáře)

Rozmíchejte stopové prvky ve 150ml destilované vody. Pak přidejte ostatní ingredience. Doplňte zbytek destilované vody. HCL zabraňuje zplesnivění a nemusí být použito, pokud se směs drží v ledničce. Přidávejte přiměřené množství každý den tak, aby úroveň železa byla 0,1ppm (přesné množství musí být zjištěno experimentálně, ale 3ml/100l je dobrá míra pro akvárium s rychle rostoucími rostlinami). Měřte pravidelně úroveň nitridů a upravte množství KNO3 ve směsi tak, aby úroveň nitridů byla 3-5ppm (to je dost důležité). KNO3 můžete přidávat odděleně do doby, než dosáhnete uspokojivých výsledků.

Doba skladovatelnosti mixu není známá. Proto dělejte hnojivo jen v malých dávkách a jednotlivé komponenty uchovávejte v práškové podobě.

Jestliže nemáte k dispozici měřící sady, tak uspokojivé výsledky mohou být dosaženy, pokud se přidává 1ml na každých 10l měněné vody.


Zpět na Články
(c) Pernica IT Solutions 2004 Optimalizováno pro Mozilla 1.6, rozlišení 1024x768. Seznam